חברי הוועדה המארגנת של הכנס ה-46


ברוך שמעוני

דוא"ל Baruch.shimoni@biu.ac.il
השתייכות אוניברסיטת בר- אילן

ביוגרפיה מקוצרת