נושאי תפקידים באגודה:


אולג קומליק

דוא"ל  komlik@gmail.com
השתייכות המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון וביה"ס למדעי ההתנהגות, המסלול האקדמי המכללה למנהל
תפקיד חבר הנהלת האגודה

ביוגרפיה מקוצרת