עלויות הרשמה לכנס ולאגודה


תשלום
בסטטוס
מחיר חברות מחיר כנס
(עד 25.1.15)
מחיר כנס
(מיום 26.1.15)

מחיר הסעה
לכנס 


חבר רגיל
200 ₪ 200 ₪ 300 ₪ 40 ₪
--
חבר סטודנט או גימלאי
100 ₪ 100 ₪ 200 ₪ 40 ₪
--
חבר מורה
50 ₪ 200 ₪ 300 ₪ 40 ₪
--
חבר תומך
500 ₪ 200 ₪ 300 ₪ 40 ₪
--
חבר במעמד חבר סגל במינוי
300 ₪ 200 ₪ 300 ₪ 40 ₪
--
חבר לא במינוי
200 ₪ 200 ₪ 300 ₪ 40 ₪
--לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת המסלול האקדמי. המכללה למינהל
חזרה למעלה