פרטים על ריקי גליה ב:וועדה המארגנת


ריקי גליה

דוא"ל

rikitole@netvision.net.il

השתייכות

המכללה האקדמית כנרת

תפקיד

יו"ר הוועדה המארגנת

ביוגרפיה

ריקי גליה (דוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן, 2010).
מרצה לסוציולוגיה ולתורת הארגון במכללה האקדמית כנרת במחלקה למדעי ההתנהגות. תחום מחקרה של ד"ר ריקי גליה, עוסק באחריות חברתית של עסקים (CSR) מפרספקטיבה היסטורית. ובמיוחד בדפוסים היסטוריים של נתינה תאגידית ובשאלת זיקתם למודל העכשווי של אחריות חברתית. כמו גם בזיקה שבין מודלים של פילנתרופיה תאגידית למודלים ניהוליים ושיווקיים גלובאליים.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת המסלול האקדמי. המכללה למינהל
חזרה למעלה