פרטים על ד"ר טלי כץ גרו ב:משתתפים


ד"ר טלי גרו

דוא"ל

tkatz@soc.haifa.ac.il

השתייכות

אוניברסיטת חיפה

תפקיד

יו"ר המליאה הפותחת :הפרדיגמה הסביבתית החמישית וביקורת הסוציולוגיה. יו"ר מושב: מבט על הפוליטקה של הטיעון הסביבתי ומשתתפת כמרצה במושב.

השתתפות

ביוגרפיה

טלי כץ-גרו חוקרת בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, סגנית נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית, חברת הנהלה וגזברית של האגודה הסוציולוגית האירופית. תחומי העניין שלי כוללים צריכה, תרבות, סביבה ואי שוויון. הפרויקטים שהייתי מעורבת בהם בשנים האחרונות כוללים מדיניות תרבות בישראל, קנון ממוסד בשדה האמנות בישראל, הבדלים בין בנים ובנות בצריכת תרבות גבוהה בדנמרק, חסמים להשתתפות תרבותית במדינות אירופה, התנהגות סביבתית ושירותי המערכת האקולוגית ופילנתרופיה סביבתית בהיבט השוואתי. פרטים מעודכנים אודות פרסומים, קרנות מחקר ותחומי מחקר ניתן למצוא באתר האישי http://soc.haifa.ac.il/~tkatz

טלי כץ-גרו
החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה
tkatz@soc.haifa.ac.il
מחקרים מצביעים על עלייה הדרגתית ועקיבה בהתעניינות של ישראלים בנושאי סביבה. עם זאת, העיסוק בנושאי סביבה בישראל בדרך כלל משקף שיקולים אינסטרומנטליים מקומיים ונקודתיים ולאו דווקא תפיסה כוללת של חשיבות הנושא בסדר היום הציבורי והפוליטי. תפיסות של סכנות סביבתיות ואי-צדק סביבתי נוטות להתקיים בזיקה לממדי ריבוד שונים כמו לאום, מוצא אתני, מעמד, מקום מגורים, או סטטוס הגירה. קבוצות חברתיות מסוימות נוטות להיות פגיעות יותר לחשיפה לסכנות סביבתיות וכך הפיזור המרחבי של סכנות סביבתיות משקף את המבנה החברתי ואת יחסי הכח בחברה. מחקר זה יבדוק את מידת החשיבות שמייחסים יהודים וערבים בישראל לנושאי סביבה. שתי שאלות מחקר ידונו בהצגה זו: מהן העמדות וההתנהגויות של יהודים וערבים בישראל כלפי הסביבה? ומהם המאפיינים החברתיים, נוסף על לאום, המעצבים עמדות והתנהגויות פרו-סביבתיות בישראל?

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת המסלול האקדמי. המכללה למינהל
חזרה למעלה