נושא הכנס:" מה שרואים מכאן לא רואים משם: בין פריפריה גיאוגרפית לחברתית"על נושא הכנס:
"מה שרואים מכאן לא רואים משם: בין פריפריה גיאוגרפית לחברתית"


הכנרת והישובים בסביבתה ממוקמים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של החברה הישראלית.

הכנרת נחשבת לאתר תיירותי כמו גם למושא השראתם של אומנים ויוצרים בעבר ובהווה. היא גם משמשת כמקור מים עיקרי של מדינת ישראל, ולעתים נדמה שהתנודות במפלסה מהוות מדד למצב רוחה של האומה כולה. הכנרת וסביבותיה ישמשו אותנו בכנס כפריזמה לבחינת תהליכים חברתיים, כלכליים ופוליטיים, שמחד, ייחודיים לאזור זה ומאידך חוצים את החברה בישראל.

כמו כן, נבקש לדון בכנס זה, בזיקה שבין "פריפריה" ל"מרכז" בתוך ה"פריפריה" עצמה. כך נבחן את סוגיית יחסי רוב-מיעוט בין קבוצות חברתיות, שבסיס הזהות שלהן נבדל מבחינה: מגדרית, לאומית, אתנית, עדתית, דתית ועוד. בהקשר לכך, נבקש גם לבחון את זיקתן המשתנה של קבוצות חברתיות שונות ביחס ל"מרכז" או ל"פריפריה". הכוונה לקולקטיבים שנחשבו בעבר ל"מרכז", אך עם השנים הם מצויים בתהליכי הידחקות ל"פריפריה" של החברה בישראל (למשל ההתיישבות הקואופרטיבית), או לקולקטיבים שחותרים בשנים האחרונות להיחלץ מ"השוליים" תוך "התפשטות" אל עבר "המרכז" (בא למשל לידי ביטוי בתהליכי התחרדות).

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת המסלול האקדמי. המכללה למינהל
חזרה למעלה