המערכת ממשיכה להתעדכן בפרטי משתתפים .

ד"ר לאה מנדלזיס

דוא"ל lea@kinneret.ac.il
השתייכות המכללה האקדמית כנרת, עמק הירדן
תפקיד משתתפת במושב: היבטים חברתיים, תרבותיים והתנהגותיים ביחסי יהודים וערבים
השתתפות

ביוגרפיה מקוצרת