קול קורא קהילת סביבה וחברה


קולות קוראים להצגת מחקרים
כנס היסוד של הקהילה המקצועית לחקר סביבה וחברה 20.11.2014
והכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית 24-25.2.2015


לחברות וחברי הקהילה שלום,

בקרוב תהיינה שתי הזדמנויות מיוחדות להצגת עבודת המחקר הנרחבת שנעשית בארץ בתחום הממשק בין

סביבה וחברה  אשר לא קיבלה ביטוי מאורגן וממוסד אקדמית עד כה. אנו מזמינים/ות חוקרים/ת בתחום החל

מתלמידי התואר השני והלאה, להגיש הצעה להצגת מחקריהם בשני כנסים שיתקיימו בקרוב: כנס היסוד של

הקהילה המקצועית לחקר סביבה וחברה והכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית.

נפרט להלן אודות שני האירועים:


כנס היסוד של הקהילה המקצועית לחקר סביבה וחברה

ב – 20.11.2014 נקיים את כנס היסוד של הקהילה המקצועית לחקר סביבה וחברה באגודה הסוציולוגית הישראלית

– "מה אנחנו יודעים על סביבה וחברה בישראל"? הכנס יתקיים בבית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר

באוניברסיטת תל אביב. המועד האחרון לשליחת תקצירים הינו 15.8.2014 לכתובת המייל שלנו

envsocsection@gmail.com ע"פ כללי ההגשה שפורטו בקול הקורא.

כנס היסוד של הקהילה יהווה הזדמנות מיוחדת עבורנו, החוקרות/ים את תחומי הסביבה והחברה בדיסציפלינות

מדעי החברה בכללן ובתחומי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה בפרט, להיפגש ולהכיר את הקהילה המקצועית שלנו ואת

המחקר העדכני בתחומנו. בכוונתו לזהות מטרות משותפות ולחשוב יחדיו על קידום המחקר ומיסוד התחום.


הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית

הכנס השנתי ה-46 של האגודה הסוציולוגית הישראלית יתקיים בתאריכים 24-25 בפברואר, 2015 במכללה

האקדמית כנרת. נושא הכנס השנה הינו "מה שרואים מכאן לא רואים משם: בין פריפריה גיאוגרפית לחברתית".

 מסגרת הכנס תקיים הקהילה המקצועית לסביבה וחברה מושב שיתייחס לנושא המרכזי של הכנס ולתחומי העניין של

חברי הקהילה. אנו מזמינים תקצירים למושב הקהילה בכנס האגודה. את התקצירים ישלהגיש באמצעות אתר האינטרנט

של הכנס שיפתח במהלך חודש אוגוסט. המועד האחרון להגשת תקצירים הוא 7.10.2014.

בנוסף, אנו שמחות/ים לבשר כי לראשונה בתולדות הכנסים השנתיים של האגודה הסוציולוגית הישראלית, בכנס

השנה יינתן מקום מרכזי לתחום הסביבה במליאת הפתיחה של הכנס.

נשמח מאד אם תשלחו תקצירים להרצאות בשני הכנסים ותיקחו חלק פעיל כמציגים ו/או כמאזינים בשניהם.


אנו סבורות/ים כי שני המפגשים המתוכננים יציינו את התהוותה של קהילת סביבה וחברה כזירה מרכזית לדיון

מחקרי העוסק ביחסי הגומלין בין סביבה ובה יינתן דגש על התרומה של מדעי החברה לחקר נושאים כמו מדיניות

סביבה, צדק סביבתי, סביבתנות ועוד. פרטים נוספים אודות הקהילה ניתן למצוא באתר האגודה הסוציולוגית

הישראלית וכן להתעדכן באופן שוטף בקבוצת הפייסבוק של הקהילה.


בברכה, ועדת ההיגוי של הקהילה המקצועית לחקר סביבה וחברה

טלי כץ-גרו, נתליה גוטקובסקי, רפי גרוסגליק, טליה פריד ולירון שני.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת המסלול האקדמי. המכללה למינהל
חזרה למעלה