הקהילות המקצועיות באגודה הסוציולוגית הישראלית

למידע כללי על הקהילות המקצועיות http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=1994

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת המסלול האקדמי. המכללה למינהל
חזרה למעלה