קול קורא קהילת משפחה


קול קורא של קהילת משפחה:

בהמשך לנושא הכנס הבוחן את יחסי הגומלין שבין "פריפריה" ומרכז" נבקש במושב קהילת משפחה להתמקד בנושא בהקשר המשפחתי; בין ובתוך משפחות -  נשמח לקבל תקצירים להרצאות העוסקים במשפחות "פריפריאליות" תרבותית, כלכלית וחברתית לעומת "מרכזיות" וביחסים משפחתיים ותוך משפחתיים "פריפיראליים" ו"מרכזיים". 
אחד התחומים שיעניינו אותנו במיוחד, הוא ניתוח המנגנונים המכוננים את "הפריפריאליות" ואת "המרכזיות", בהקשר המשפחתי.

את התקצירים יש להגיש עד ה-7.10.2014 לפי ההנחיות בקול קורא בקישור http://www.israel- sociology.org.il/uploadimages/kollforpapersISS2015.pdf ,

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת המסלול האקדמי. המכללה למינהל
חזרה למעלה