קהילת יחסי אדם-חיהקול קורא הכנס ה-46 של האגודה הסוציולוגית הישראלית


קהילת יחסי אדם-חיה בישראל מזמינה חוקרים מכל הדיסציפלינות (חברה, רוח, טבע, רפואה) להגיש תקצירים למושב הקהילה, שיתקיים במסגרת הכנס ה-46 של האגודה הסוציולוגית הישראלית.
מושב הקהילה יעסוק בהיבטים שונים של קשרי אדם-חיה, בזיקה לנושא המרכזי של הכנס: "מה שרואים מכאן לא רואים משם: בין פריפריה גיאוגרפית לחברתית" (רצ"ב הקול הקורא של הכנס). בתום המושב יתקיים מפגש קהילה.
הכנס יתקיים בתאריכים 24-25 בפברואר 2015, במכללה האקדמית כנרת. את התקצירים יש להגיש באמצעות אתר האינטרנט של הכנס, שייפתח במהלך חודש אוגוסט.
המועד האחרון להגשת תקצירים הינו 7.10.2014 .
אנא ציינו על גבי התקציר את הבקשה להציג במסגרת המושב של קהילת יחסי אדם-חיה.
ניתן להגיש בקשות הצטרפות לקהילה באתר האגודה הסוציולוגית הישראלית.


לפרטים נוספים, בקרו בדף הפייסבוק של הקהילה:
https://www.facebook.com/pages/Human-Animal-Studies-Israel/659101390843275


בברכה,ועדת ההיגוי של קהילת יחסי אדם-חיה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת המסלול האקדמי. המכללה למינהל
חזרה למעלה