קבוצות העניין של הדוקטורנטים


למידע על קבוצות העניין של הדוקטורנטים:

קבוצת העניין של הדוקטורנטים http://www.israel-sociology.org.il/index.aspx?id=1946

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת המסלול האקדמי. המכללה למינהל
חזרה למעלה