קול קורא של הקהילה המקצועית לבריאות ורפואה

בריאות ורפואה בפריפריה הגיאוגרפית ו/או החברתית

קול קורא של הקהילה המקצועית לבריאות ורפואה


הכנס ה 46 של האגודה הסוציולוגית הישראלית יתקיים ב 24-25 בפברואר 2015 במכללה האקדמית כנרת. נושא הכנס השנה הינו "מה שרואים מכאן לא רואים משם: בין פריפריה גיאוגרפית לחברתית". הקהילה המקצועית לסוציולוגיה של הבריאות והרפואה קוראת לחוקרים לשלוח תקצירים להרצאות בכנס. עדיפות תינתן להרצאות על מחקרים בתחומי הבריאות והרפואה העוסקים בנושא המרכזי של הכנס.

הזכות לבריאות היא זכות יסוד חברתית. ביסוד חוק ביטוח בריאות ממלכתי עומדת ההבטחה לכונן מערכת המבוססת על"צדק, שוויון ועזרה הדדית". אולם מציאות של פערים חברתיים ופערים בבריאות, ההולכים ומעמיקים בשנים האחרונות, מושכת תשומת-לב מחקרית ויישומית נרחבת לנושא. מחקרים בוחנים פערים בבריאות ובנגישות לשירותי רפואה בין מרכז לפריפריה גיאוגרפית וחברתית, ומציעים דרכים לצמצום הפערים.


חוקרים העוסקים בנושאים אלו ואחרים מוזמנים לשלוח תקציר להרצאה. את התקציר יש להגיש בהתאם להנחיות להגשת התקצירים בקול הקורא, ובאמצעות אתר האינטרנט של הכנס.

http://www.iss-annual-conference.org.il/2015/page.php?pageId=54


המועד האחרון להגשת תקצירים הוא 7.10.2014 

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת המסלול האקדמי. המכללה למינהל
חזרה למעלה