קהילת הגירה ודמוגרפיה

קול קורא למושבים "הגירה" ו"דמוגרפיה" בכנס ה- 46 של האגודה הסוציולוגית הישראלית


נושא הכנס: מה שרואים מכאן לא רואים משם: בין פריפריה גיאוגרפית לחברתית


הכנס ה 46 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, יתקיים ב 24-25 בפברואר 2015 במכללה האקדמית כנרת.

הכנס השנה עוסק ביחסי הגומלין שבין "פריפריה" ל"מרכז", תוך נגיעה בנושאים מגוונים הקשורים ליחסי גומלין אלו (היבטים כלכליים, חברתיים, פוליטיים ותרבותיים של יחסי רוב מיעוט, מגדר ופריפריה, התיישבות קואופרטיבית, דתיות, חינוך והשכלה ועוד').

התמה הכללית של הכנס השנה, רלוונטית מאוד לסוגיות סוציולוגיות בתחום הדמוגרפיה וההגירה.

קהילת הגירה ודמוגרפיה תציע מושב אחד בנושא הגירה ומושב שני בנושא דמוגרפיה אשר נושא הכנס יעמוד במרכזם.

חוקרים וחוקרות המעוניינים להציג באחד המושבים הללו מוזמנים לשלוח תקציר של המחקר לפי ההנחיות בקול קורא של הכנס, דרך מערכת ההרשמה לאגודה, עד 7.10.2014.

עדיפות תינתן למחקרים הקשורים לנושא הכנס.


העתק מהתקצירים יש להעביר לראשת קהילת הגירה ודמוגרפיה – ד"ר קארין אמית, karina@ruppin.ac.il

בברכה,

ד"ר קארין אמית     דורון דגני

יו"ר הקהילה        רכז הקהילה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת המסלול האקדמי. המכללה למינהל
חזרה למעלה