קול קורא קהילת מגדר

קול קורא למושב קהילת מגדר בכנס ה -46 של האגודה הסוציולוגית הישראלית

24-25 בפברואר 2015, באירוח המכללה האקדמית כנרת


מגדר ופריפריה: מבטים לשוליות כפולה


מושב קהילת מגדר בכנס הסוציולוגי הקרוב, יעמיד במוקד הבחינה את התימה המרכזית של הכנס "מה שרואים מכאן לא רואים משם: בין פריפריה גיאוגרפית לחברתית" ויעסוק בהצטלבויות שבין פריפריה גיאוגרפית וחברתית לבין מגדר.

מוזמנים/ות להגיש מאמרים העוסקים בהיבטים שונים הנוגעים לנושא, בתוך כך: מחקר משווה על השפעת המרחב הגיאוגרפי – על חייהן של גברים לעומת נשים, המגורים בפריפריה – לעומת המרכז והשפעתם על חייהן של נשים, על מרחב האפשרויות הפתוח בפניהם בשוק העבודה ועל זהותן. יוזמות מקומיות – עבור נשים בפריפריה, המתמודדות עם מיקומן השולי הכפול וכיו"ב.

התקצירים יוגשו - לפי הפרטים וההנחיות המופיעים בקול קורא לכנס באתר האינטרנט של האגודה sociology.org.il/uploadimages/kollforpapersISS2015.pdf -http://www.israel


שימו לב, כי המועד האחרון להגשת תקצירים הינו: 7.10.14


בתקווה לכנס מעניין ופורה!

ד"ר מיטל עירן יונה

ד"ר נדב פרץ-ויסוידובסקי
יו"ר משותפים – קהילת מגדר

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית כנרת המסלול האקדמי. המכללה למינהל
חזרה למעלה