הדמוקרטיה בישראל - היבטים סוציולוגיים ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

11:15

כיתה 115

הדמוקרטיה בישראל - היבטים סוציולוגיים

עד כמה ישראל היא בכלל דמוקרטית? האם היא דמוקרטיה פורמלית בלבד, או שמא דמוקרטיה ליברלית? יתר על כן, במה תובנה סוציולוגית יכולה לתרום להבנת אופייה הדמוקרטי של ישראל? שאלות אלו ואחרות תבואנה לידי דיון במושב באמצעות הרצאות המנסות להבין את המציאות הישראלית העכשווית, תוך התייחסות מצד אחד להשפעתה של המחאה החברתית הקיימת בישראל (במיוחד זו של קיץ 2011), לסכסוך בין ישראל לפלשתינאים (במיוחד להשפעותיו של מבצע "צוק איתן" בעזה), וליחסים בין הקבוצות השונות הקיימות ופועלות בישראל, קבוצות לאומיות, אתניות, דתיות ופוליטיות.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית המכללה האקדמית תל אביב - יפו
חזרה למעלה