חברי הוועדה המארגנת של הכנס ה-48


פרופסור זאב רוזנהק

דוא"ל zeevro@openu.ac.il
השתייכות המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
תפקיד יושב ראש הוועדה המארגנת של הכנס ה-48

ביוגרפיה מקוצרת