נושאי תפקידים באגודה:


פרופסור אורי רם

דוא"ל uriram@bgu.ac.il
השתייכות המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תפקיד נשיא האגודה הסוציולוגית

ביוגרפיה מקוצרת