יום ב' - 30.1.2017


ב

09:00

לובי כניסה, בניין הכיכר

התכנסות ורישום

ב

11:15

הפסקת קפה

ב

11:30

אולם צ'ייס

מליאת פתיחה

דברי ברכה:
פרופ' קובי מצר - נשיא האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' אורי רם - נשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית

Keynote speaker - הרצאת אורח
Bob Jessop
Bob Jessop
Distinguished Professor of Sociology, Lancaster University


Political Capitalism, Citizenship, and Post-Democracy:
Contemporary Contingencies and Crises

Political theorists and political economists from diverse left-wing, centrist and right-wing perspectives have posited a relation of at least formal, if not substantive, adequacy between capitalism and democracy. Yet we are now again witnessing the rise of exceptional states, i.e., states where democratic norms are eroded, suspended, or overturned. This is especially likely in (but not exclusive to) societies where the dominant principle of societal organization (Vergesellschaftung) is not capital accumulation but another principle – such as institutionalized social exclusion, national security, or religious faith. In these cases, liberal democracy and equal citizenship rights may be inconsistent with the prevailing form of societal organization, leading to attempts to establish different kinds of exceptional state depending on the dominant principle of societal organization. Bob Jessop interrogates the initial claim both historically and comparatively, drawing on Max Weber's typology of forms of orientation to profit (Erwerbsorientierung) as well as different strands of Marxist theory. He suggests that the alleged relation between capitalism and democracy holds for cases of consolidated rational capitalism and is undermined where one or more of Weber's forms of political capitalism are dominant. He then explores this further for cases where another principle of societal organization is dominant even though one might plausibly describe the economic order in the affected societies as organized on capitalist lines. This poses a series of challenges for critical political economy and critical governance studies.

ב

13:00

ארוחת צהריים

ב

13:00

ישיבות של הקהילות

קהילת ארגונים ועבודה – בניין הכיכר, כיתה 104
קהילת בריאות ורפואה – בניין אקדמיה – כיתה 108-
קהילת מגדר – בניין הכיכר, כיתה 012
קהילת משפחה – בניין הכיכר, כיתה 105
קהילת לימודי ידע, מדע וטכנולוגיה – בניין הכיכר, חדר דיונים 460
קהילת צבא ובטחון – בניין אקדמיה, חדר דיונים 151
קהילת סביבה וחברה – בניין הכיכר, חדר דיונים 242
קהילת צריכה ותרבות – בניין אקדמיה, חדר 101-
קהילת אתניות – בניין אקדמיה, חדר דיונים 053

ב

16:15

הפסקת קפה

הענקת פרס המאמר המצטיין ע"ש אליהו לואי גוטמן

פרס ע"ש פרופ' לואי גוטמן למאמר המצטיין - דבר משפחת גוטמן ודבר הזוכה

קראו עוד...

ב

18:45

קבלת פנים

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה