יום ג' - 31.1.2017

ג

08:30

לובי כניסה, בניין הכיכר

התכנסות והרשמה

ג

10:30

הפסקת קפה

ג

12:30

מרכז מבקרים

ישיבת ראשי קהילות

ג

13:30

ארוחת צהריים

שולחן עגול

השתקה כמדיניות ציבורית: הפלות, הפריות, פונדקאות - הרהורים על ספרה של דלילה אמיר "הפלות כסוגיה מושתקת בישראל"

קראו עוד...

ג

13:30

מרכז מבקרים

ישיבת ראשי מחלקות לסוציולוגיה

ג

13:30

ישיבות של הקהילות

קהילת גוף, תרבות וחברה – בניין הכיכר, כיתה 008
קהילת סוציולוגיה ציבורית וסוציולוגיה של מדיניות – בניין הכיכר, כיתה 104
קהילת הגירה ודמוגרפיה – בניין הכיכר, כיתה 105

מליאה

50 ל-67: הסוציולוגיה של הכיבוש בחיפוש אחר פרדיגמה, אורי רם ורב-שיח

קראו עוד...

ג

16:45

הפסקת קפה

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה