פרטים על פרופ' זאב רוזנהק ב:משתתפים


פרופ' זאב רוזנהק

דוא"ל

zeevro@openu.ac.il

השתייכות

המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

השתתפות

ביוגרפיה


זאב רוזנהק הוא פרופסור חבר במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. תחומי המחקר העיקריים שלו הם סוציולוגיה פוליטית וסוציולוגיה של הכלכלה. בשנים האחרונות מחקריו עוסקים ביחסי מדינה-כלכלה במשטר הניאו-ליברלי, בשינויים מוסדיים ותמורות בכלכלה הפוליטית, ובתהליכי הפיננסיאליזציה של חיי היומיום. כעת הוא עורך מחקר השוואתי של דפוסי האבחון וההסבר של המשבר הפיננסי הגלובלי שניתנו על ידי הבנקים המרכזיים החשובים בעולם, ומחקר על הצמיחה וההתפתחות של השדה המוסדי של אוריינות פיננסית בעולם ובישראל (יחד עם דניאל ממן).

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה