פרטים על ד"ר אורי שוורץ ב:משתתפים


ד"ר אורי שוורץ

דוא"ל

ori.schwarz@gmail.com

השתייכות

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

השתתפות

ביוגרפיה


אורי שוורץ הוא מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, ומתמחה בסוציולוגיה תרבותית ובתיאוריה סוציולוגית. מחקריו עוסקים בזהויות בחיי יומיום, בשיפוטי טעם והיבחנות תרבותית, ובסוציולוגיה של טכנולוגיות תקשורת ומידע. בין השאר בחנו מחקריו את השימוש בסגנונות-קוליים כסמני זהות אתנית ומעמדית בעבודת-גבולות; שינויים בלוגיקה המארגנת שיפוטים תרבותיים בימינו ואת ביטוים בשיח הפלצנות; את אתיקת האותנטיות והשלכותיה על אי-שוויון; את השימוש המטפורי בשיח אתני לסימון מעמד בישראל; את האתגר שמציבה פייסבוק לשימור הטרוגניות פוליטית ברשת החברתית; את השפעתן של טכנולוגיות דיגיטליות המתרגמות אינטראקציות חולפות לחפצים בני-קיימא ובני-שיתוף; ואת השתלבות הצילום הדיגיטלי בתסריטים תרבותיים מגוונים.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה