פרטים על פרופ' דני קפלן ב:משתתפים


פרופ' דני קפלן

דוא"ל

danny@dannykaplan.org

השתייכות

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן

השתתפות

ביוגרפיה

פרופ קפלן עוסק בחקר סולידריות לאומית מזוית של חברותיות ופוליטיקה של חברות. פרסם מחקרים בנושא תרבות פופולארית, תקשורת, ארגונים אזרחיים וגבריות צבאית. כמו כן קפלן עוסק בחקר אבהות מעורבת וגבריות חדשה.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה