פרטים על גברת תמר ערב ב:משתתפים


גברת תמר ערב

דוא"ל

tamararev@gmail.com

השתייכות

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים

השתתפות

ביוגרפיה

תמר ערב היא דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה-אנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת המחקר שלה, המצויה בשלבים אחרונים, עוסקת בתחומי הגירה ותרבות חומרית. תחת הנחייתם של פרופ' גליה צבר ופרופ' גד יאיר, תמר בוחנת פרקטיקות צרכניות בקרב קהילת פליטי אפריקה בישראל, כערוץ מרכזי בערעור גבולות חברתיים נוקשים וככרטיס הכניסה אל לב הקונצנזוס הישראלי.

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה