הרצאה: אבל זה לא באמת שיתוף: כיצד שית.. ב:מרחבים של צריכה, זירות של משמעות (קהילת צריכה ותרבות) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין אקדמיה, קומה מינוס 1, כיתה 101

אבל זה לא באמת שיתוף: כיצד שיתוף נתפס בביקורות נגד ״כלכלת השיתוף״?

בשנים האחרונות הפך המושג "כלכלת השיתוף" לביטוי שגור בשיח המיינסטרים, המוזכר בעיקר כשמדברים על חברות כמו Airbnb ו-Uber. מאמר זה שואל מה משמעות המילה 'שיתוף' בהקשר של 'כלכלת השיתוף'. אחת הביקורות המושמעות לעיתים קרובות בהקשר היא שאין שום דבר שיתופי, במהותו, בכלכלת השיתוף. טענה זו נובעת, בין השאר, מתפיסה מדומיינת של חברות 'פרימיטיביות' ו'שבטיות' בהן שיתוף היה הנורמה. מכל מקום, אני טוען כי מדובר בסט האסטוציאציות המערבי והבורגני שלנו לגבי שיתוף - הקושרות אותו עם קניין, חירות ושיוויון - שאנו משליכים על חברות ציידים-לקטים מסורתיות. באופן מעגלי, אנו משתמשים בפרקטיקות שאנו מייחסים לאותן חברות, המוגדרות על-ידינו כיום כ'שיתוף', על מנת להמשיג לעצמנו איך שיתוף אמור להיראות וכיצד יש להתנהג כדי ליישם אותו. כתוצאה מכך, אנו מוצאים שתפיסות שלנו לגבי שיתוף "טהור" ו"אמיתי" לא עולות בקנה אחד עם הקונטקסט הקפיטליסטי הנוכחי. מאמר זה מראה כי מה שמזין את התפיסות הללו הוא לא רק ראייה של הסדר החברתי הקיים כנצלני ומנוכר (כפי שכלכלת השיתוף מחדדת, לעיתים) אלא גם מסגרת חשיבה בעלת אופי מודרני מובהק, הקשורה לתפיסת העצמי ויחסיו עם האחר - תוך תשומת לב מיוחדת לממד התקשורתי שביחסים הללו.

תקציר להורדה אין

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה