הרצאה: לקראת תיאוריה של לאומיות כמועד.. ב:מרחבים של צריכה, זירות של משמעות (קהילת צריכה ותרבות) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין אקדמיה, קומה מינוס 1, כיתה 101

לקראת תיאוריה של לאומיות כמועדון חברתי: המקרה של שותפות סוד בתוכנית הריאליטי האח הגדול

חוקרי תרבות פופולארית הרבו לעסוק בחשיפה פומבית של זהות האינדיבידואל וה'עצמי' בקרב משתתפי תוכניות אירוח או ריאליטי ברוח השיח הטיפולי. אך המחקר ממעט לנתח את האופן שקשרים בין-אישיים בין המשתתפים מוצגים ונחשפים בפומבי (להלן "אינטימיות פומבית") וכיצד המופע של זרים-שהפכו-לחברים (ובו-זמנית מדירים אחרים) משפיע על קהל הצופים. בדומה לכך, הספרות הענפה על הבניית לאומיות מתמקדת רובה ככולה בתפיסה של לאומית כזהות קולקטיבית ומתעלמת מחשיבותם של קשרים בין-אישיים וסמליים בין חברי הלאום להבנת שורשי הלאומיות.
כחלק מגישה חדשה לחקר לאומיות כיחסי חברותיות במועדון חברתי יודגם ניתוח אינטראקציוני וסמיוטי של היחסים בין המשתתפים וקהל הצופים בתוכנית הריאליטי האח הגדול, שהפכה לאחת ממדורות השבט של הצופה הישראלי-יהודי. זהו ניתוח שניוני של מחקר אתנוגראפי שכלל ניתוחי תוכן של עונות התוכנית, ראיונות עם צופים וקבוצות מיקוד. ההרצאה תתמקד ב"שותפות הסוד" הנרקמת בין צופי התוכנית לבין המשתתפים ובין הצופים לבין עצמם ותנתח מנגנונים מגוונים של "אינטימיות פומבית" היוצרים הדרה מבנית של משתתפים והנכחה סמלית של צופים מועדפים. התמורות במיקום הקהל ממעמד של צופה לזה של שותף אקסקלוסיבי מקבילים למעבר מיחסי זרים ליחסי חברים ותורמים להבנה של הלאומיות כקהילת שותפי סוד. כתוכנית שמתמקדת בחברותיות אקספרסיבית ונעדרת כמעט כל תוכן אינסטרומנטאלי המקרה של האח הגדול ממחיש כיצד קהילת הלאום אינה זקוקה בהכרח לאידיאולוגיה או לתודעת זהות משותפת על מנת ליצור טקסי סולידריות ותחושת שותפות קולקטיבית לדבר עבירה.

תקציר להורדה אין

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה