הרצאה: פליטים אולטרה טכנולוגיים: תרבו.. ב:מרחבים של צריכה, זירות של משמעות (קהילת צריכה ותרבות) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'ב

09:30

בניין אקדמיה, קומה מינוס 1, כיתה 101

פליטים אולטרה טכנולוגיים: תרבות צריכה והבניית זהות קפיטליסטית בקרב פליטי אפריקה בישראל

השיח האקדמי נוטה לבחון את שוק העבודה כמרחב מרכזי בתהליך ההשתלבות של פליטים , בעוד היבטים נוספים הנוגעים לכלכלת השוק, כמו צבירת הון וקניית טובין, נותרים ללא התייחסות ראויה. התחקות אחר נקודת מבטם של פליטי אפריקה בישראל מאפשרת לבחון דרכים אלטרנטיביות באמצעותן מבקשת קהילת הפליטים להשתלב במרחב הכלכלי-חברתי החדש, זאת על-ידי אימוץ דפוסים פופולריים של תרבות צריכה. המחקר בוחן תרבות צריכה בקרב פליטים, כערוץ באמצעותו שואלים, מאמצים ומתרגמים את סימני ההיכר של סגנון החיים הרצוי במדינה הקולטת. בהתבסס על ראיונות עומק ועבודת שדה אתנוגרפית עם גברים מסודן ואריתראה שהגיעו לישראל החל משנת 2006, אבחן את האופנים בהם פרקטיקות צריכה מהוות גשר תרבותי-כלכלי לטשטוש גבולות חברתיים בין פליטים לחברה המערבית. על סמך רעיונותיה של למונט , אבקש לאפיין מחדש את מרחבי הגבול הסימבולי בין פליטי אפריקה לחברה הישראלית ואת האמצעים בהם מנסים הראשונים לקרוא תגר על גבולות אלה. בעוד למונט עוסקת בזהות כפרויקט של שימור והיבדלות, המחקר מרחיב הנחותיה המושגיות ובוחן את הזירה הכלכלית כאתר באמצעותו חותרים פליטי אפריקה אל לב הקונצנזוס הישראלי. אימוץ מוצרי ודפוסי צריכה, טוען המחקר, מאפשר לפליטים לתבוע את השתתפותם בכללי המשחק של הקולקטיב הישראלי, באופן המבקש להתרחק מזהות מונוליטית של פליט-אפריקאי-זר.

תקציר להורדה אין

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה