זהויות בתנועה ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין הכיכר, כיתה 104

זהויות בתנועה

במושב יוצגו חמישה מחקרים שדנים בדינמיקות מורכבות של הגדרה והגדרה מחדש של גבולות אתניים ולאומיים ובביטוי שלהן בהקשרים חברתיים שונים. חלק מהמחקרים שיוצגו במושב מדגישים יסודות של נזילות של אותם גבולות ודינמיות בפרפורמנס של זהויות אתניות, לעיתים תוך כדי נסיון לחצות קוי הבחנה והפרדה מובנים מאליהם. מחקרים אחרים מדגישים ממדים של קיבוע וגבולות קשיחים, אשר באים לידי ביטוי באופנים שבהם קבוצות אתניות מגדירות את זהותן אל מול קבוצות אחרות. המושב יעלה סוגיות אנליטיות ואמפיריות המתייחסות לדינמיקות של הגמשה והקשחה של זהויות וגבולות אתניים, והקשר בין דינמיקות אלה לבין תנאים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים רחבים

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה