גבולות, מרחב וטריטוריאליות ב:מיני מליאות ב:יום ב'


ב

14:30

אולם קנבר

גבולות, מרחב וטריטוריאליות

הגדרת גבולותיה של מדינת ישראל ניצבת בלבו של הסכסוך הלאומי בין ישראלים לפלסטינים ובלב המחלוקת בחברה הישראלית פנימה. מלחמת 1967 ומשטר הכיבוש יצרו עמימות אידיאולוגית ומשפטית ביחס למיקומו, משמעותו ועצם קיומו של גבול הגאו-פוליטי ועתידו של "הקו הירוק״. אולם לצד עמימות זו, ולעיתים בחסותה, נוצר גם מכלול של פרקטיקות טריטוריאליות וצורות של בידול מרחבי שמפיחות חיים בקיומו של הגבול הן כעקרון המארגן את המרחב החברתי והזהותי והן כזירה של פעולה חברתית עתירת משמעויות פוליטיות.
מיני-מליאה זו תוקדש לדיון בחיים החברתיים של גבולות טריטוריאליים במרחב שתחת שליטה ישראלית מאז 1967. הדיון בחיים החברתיים של הגבול מסיט את המבט מעיסוק במיקומו הגאו-פוליטי של הגבול לדיון בשחקנים החברתיים שמייצרים גבולות, בגבול כפרקטיקה של מיון וניהול אנשים ומרחב, בגבול כפרקטיקה של חלוקת משאבים חומריים וסמליים ובגבול כצורה של חוויה יומיומית ולאומית.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה