הגירה, השתלבות ושוק עבודה (קהילת הגירה) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

16:30

בניין הכיכר, כיתה 105

הגירה, השתלבות ושוק עבודה (קהילת הגירה)

המושב יעסוק בהגירה ושוק העבודה מזוויות שונות, תוך בחינת מהגרים בישראל - זכאי חוק השבות (עולים), מהגרי עבודה ומבקשי מקלט. סוגיית השתלבותם של מהגרים (עולים) מחבר העמים בישראל תוצג תוך הדגשת תרומת המיומנויות הקוגניטיביות לתהליך השתלבות זה. היחס של הציבור הישראלי כלפי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט יוצג בשתי הרצאות שונות; האחת מדגישה את המשקל שיש למגדר בתפיסות סטריאוטיפיות בעוד השנייה מצביעה על הקשר בין עמדות אלו לתכנים של זהויות לאומיות. את המושב חותמת הרצאה בנושא יזמות ותעסוקה עצמאית בקרב נשים מהגרות. במסגרת הדיון במושב זה תהייה התייחסות להשלכות מלחמת 67 על הרכב שוק העבודה בישראל ועל תהליכי הגירה אליה.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה