היבטים של כוח ושליטה בארגונים ובשוק העבודה (קהילת ארגונים ועבודה) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

16:30

בניין הכיכר, כיתה 007

היבטים של כוח ושליטה בארגונים ובשוק העבודה (קהילת ארגונים ועבודה)

מושב הקהילה יתמקד בסוגיות של כוח, קונפליקט, שליטה והתנגדות בהקשרים ארגוניים וסוציולוגים שונים ובין קבוצות שונות של עובדים . המושב יציג את מורכבות הנושאים הללו דרך מחקרים כמותיים ואיכותניים ומפרספקטיבות תיאורטיות שונות ודרך הבחינה של קבוצות חברתיות מודרות שונות בהקשרים חברתיים מגוונים.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה