צבא, שטחים ועורף (קהילת צבא וביטחון) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

16:30

בניין הכיכר, כיתה 008

צבא, שטחים ועורף (קהילת צבא וביטחון)

המושב של קהילת צבא וביטחון מוקדש השנה לדיון בהשלכות השונות של הנוכחות והפעילות הצבאית המתמשכת בשטחים על המציאות הביטחונית בישראל. המושב מבקש לשלב בין בחינת דפוסי הפעולה המבצעית בשטחים עצמם, ניתוח דפוסי הפעלת האלימות הצבאית, כיצד הציבור מתמודד עם איומים על ידי רכישת נשק והימנעות ממקומות שונים, ודיון בהתמודדות של העורף האזרחי עם מצבי חירום בעזרת תקשורת מקומית.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה