תנועה במקום ובזמן: מחאות ומאבקים ציבוריים עכשוויים בישראל ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

16:30

– בניין הכיכר, כיתה 104

תנועה במקום ובזמן: מחאות ומאבקים ציבוריים עכשוויים בישראל

רבות נכתב על גל המחאות שהתרחש ברחבי העולם בשנים 2010-2012 , מתוניסיה ועד ארה״ב. אך בעוד הספרות האקדמית התמקדה בעיקר בקשר שבין טכנולוגיות חדשות ומחאה, לא ניתנה מספיק תשומת לב להיבטים חברתיים ותרבותיים מקומיים במחקר. קיץ 2011 אמנם היווה רגע דרמטי בהיסטוריה המקומית של מאבקים חברתיים, אך המחאה החברתית שהתעוררה אז אינה אירוע נקודתי אלא מתמשך. היא מתקיימת כחלק מהקשר רחב שמתפרש אחורה בזמן, למאבקים קודמים, שסעים חברתיים ותהליכים תרבותיים מקומיים, וגם קדימה לעתיד, ליצירתם של מאבקים חדשים ותפיסות מתחדשות של אזרחות. ההקשר מתפרש גם במרחב הפיזי לסביבה גלובאלית המתאפיינת בקישוריות מוגברת יחד עם התחזקות של זהויות מקומיות. מושב זה שואף לעמוד על טיבן של תנועות ומאבקים ציבוריים עכשוויים בישראל בתוך ההקשר ההיסטורי, התרבותי והגיאוגרפי הרחב שבו הם מתרחשים. הוא ידון בשאלות כגון: מהן התפיסות הפוליטיות, הארגוניות והתרבותיות שמנחות פעילים ופעילות בהתארגנויות חברתיות בישראל כיום? כיצד מחאה ישראלית דומה או שונה ממחאות אחרות בעולם? אילו אתגרים ומחלוקות פנימיות עומדות בפני תנועות וארגונים ישראלים וכיצד הן מושפעות מתפיסות מקומיות וגלובאליות? אילו מושגים תיאורטיים יכולים לתרום להבנה שלנו את המאבקים הללו?

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה