זהויות במבחן (קהילת אתניות) ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

16:30

בניין אקדמיה, קומה מינוס 1, כיתה 108

זהויות במבחן (קהילת אתניות)

יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים חולקים מרחבים גיאוגרפיים, תרבותיים, ואזרחיים משותפים. מרחבים אלו אינם ניטרליים אלא טעונים במשמעויות כאשר מצד אחד הם מושא למאבק והתנגדות ברמה המאקרו, אך גם לשותפות והשפעות הדדיות ברמת המיקרו. הרצאות המושב עוסקות במרחבים אלו תוך שהן חושפות את המגעים והקשרים שנרקמים בין יחידים וקהילות, ובתוך כך עוקבות אחר כינונן של זהויות יהודיות וערביות, פלסטיניות וישראליות בזירות מגוונות של העולם החברתי.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה