פרקטיקות של שליטה והתנגדות בישראל/פלסטין ב:מושבים מקבילים ב:יום ב'


ב

09:30

בניין הכיכר, כיתה 007

פרקטיקות של שליטה והתנגדות בישראל/פלסטין

המושב תורם זוית ייחודית להתמודדות עם אחת השאלות הנשאלות שוב ושוב בשיח הישראלי הביקורתי - כיצד הצליחה ישראל לקיים שליטה זולה יחסית בת 50 שנה על הגדה המערבית ועל רצועת עזה. שליטה זו לא נתקלה מעולם בהתנגדות פלסטינית אלימה ממושכת וכבדה שתיאלץ את ישראל להיפרד ממנה, והשליטה גם מקבלת לגיטימציה רחבה מבית ואף מוטיבציה לקיים אותה באופן מתמשך. המושב מספק לשאלה זו מספר הסברים המתמקדים בהיבטי המיקרו של שליטת ישראל בפלסטינים ובהם: היכולת לשברר את אופני השליטה ובכך לצמצם התנגדות פלסטינית ואף לעודד השלמה, היכולת לפצל את כוח ההתנגדות של הפלסטינים, והיכולת לצמצם את נוכחותו הסמלית האלימה של הכיבוש בתרבות הישראלית.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה