הגדרה מחדש של שוליות ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:00

בניין הכיכר, כיתה 104

הגדרה מחדש של שוליות

מושב זה הוא מפגש מפתיע בין שלוש עבודות מחקר אמפיריות שונות מאוד העוסקות כולן בתהליכים חברתיים של עיצוב ואתגור הגדרות של שוליות ממסדית. למרות שזירות המחקר, הפרספקטיבות התאורטיות, והגישות המתודולוגיות של המחקרים המוצגים הן שונות, בכולם נחשף האופן שבו הגדרות ממסדיות של שוליות הן למעשה זירות של מאבקים פוליטיים פרדוכסליים: זירות שבהן רטוריקה של קידום הופכת לאמצעי החלשה, ייצוג הופך לאמצעי השתקה, ופרקטיקות של שוויון הופכות לאמצעי מרבד. מטרתו של המושב היא לבחון את הפרדוכסליות הפוליטית הזאת, הנחשפת בהקשרים מחקריים שונים כל כך, ובתוך כך לעמוד על משמעויותיה האנליטיות ולדון בהשלכותיה רבות-הפנים על תהליכים ממסדיים, יחסים בין קבוצות ותפיסות זהות.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה