קולוניאליזם התיישבותי וישראל/פלסטין: מבט היסטורי-השוואתי ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:00

בניין הכיכר, כיתה 105

קולוניאליזם התיישבותי וישראל/פלסטין: מבט היסטורי-השוואתי

בשנים האחרונות הולכת ומתפתחת הספרות והדיונים סביב המושג התיאורטי קולוניאליזם התיישבותי (settler colonialism). בדיונים אלה המקרה הישראלי נידון בהרחבה, כאחת הדוגמאות של אותה תופעה. המושג נועד להבחין בין קולוניאליזם התיישבותי, בו מתיישבים אירופאים דוחקים את האוכלוסייה המקורית מהקרקע באמצעות גירוש או חיסול, לבין קולוניאליזם אחר, או מעצמתי, המבקש לנצל את אוצרות הטבע וחומרי הגלם במדינות אחרות, כוח העבודה זול של האוכלוסייה המקומית, ומאוחר יותר את כוח הקנייה שלה, או רק עושה שימוש במיקום האסטרטגי של שטח מסוים. אחד ההבדלים היסודיים הוא בשאיפת הקולוניאליזם ההתיישבותי להקים "חברת מהגרים", להיהפך למדינת לאום "נורמלית" בעקבות טיהור אתני מלא או חלקי. הקולוניאליזם המעצמתי לעומת זאת איננו מבקש לדחוק את האוכלוסייה המקומית, וגם איננו שואף לכונן מדינה עצמאית השולטת על משאביה. לכן הוא שולט ישירות במנגנון המדינה, אך לעתים גם מסתלק עם השתנות הנסיבות ויחסי הכוח הבינלאומיים.
במושב זה אנחנו מבקשים לבחון את ההתיישבות היהודית בארץ בפרספקטיבה היסטורית, המשתמשת בשיטת מחקר השוואתית המתייחסת לפרוייקטים קולוניאליים והתיישבותיים אחרים, תוך ניסיון להצביע על הדמיון והשוני בין הפרויקט הציוני לפרויקטים אלה.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה