זירות של גלוקליזציה ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:00

בניין הכיכר, כיתה 008

זירות של גלוקליזציה

במושב יוצגו ארבעה מחקרים הדנים ביחסי הגומלין המורכבים בין תהליכים מוסדיים ורעיוניים המתחוללים בדשה הגלובלי לבין אלה המתחוללים בשדה המקומי, כפי שהם באים לידי ביטוי בזירות מגוונות כמו שיח זכויות האדם, רטוריקות של לגיטימציה של דפוסי מדיניות וחקיקה, דימויים ויצוגים של ערים ומוסדות חינוך בינלאומיים ורכישה של הון תרבותי קוסמופוליטי. המחקרים ממחישים כיצד יחסי הגומלין בין השדות ותהליכי תרגום מובילים לגלוקליזציה של דפוסי שיח, של מודלים מוסדיים, ושל צורות של הון תרבותי. ההתייחסות במושב לזירות מוסדיות מגוונות תאפשר דיון השוואתי על מופעים שונים של גלוקליזציה ועל הגורמים שמשפיעים על עיצובם.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה