זכרון, שליטה והתנגדות: מושב לזכרו של מיכאל פייגה ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:00

בניין הכיכר, כיתה 012

זכרון, שליטה והתנגדות: מושב לזכרו של מיכאל פייגהמושב זה מוקדש לזכרו של חברינו ד"ר מיכאל פייגה, שנרצח בפיגוע בתל אביב ביוני 2016.
מיכאל היה סוציולוג ואנתרופולוג שחקר את התרבות בישראל, זיכרון קולקטיבי, תנועות חברתיות, מרחב ומיתוס פוליטי. עבודתו של מיכאל עסקה ישירות ותרמה תרומה חשובה ביותר לחקר הנושאים בהם הכנס הזה דן: האידיאולוגיות, הנרטיבים, הפרקטיקות והמאבקים המתהווים על רקע השליטה של המדינה הישראלית בשטחים שמעבר לגבולות 1949 ובתושביהם הפלסטינים.
הדוברות והדוברים במושב זה הכירו היטב את מיכאל. הוא היה עמית וחבר, שותף לעבודת המחקר וההוראה, מורה ומנחה. במושב זה אנו מבקשים לדון בהיבטים שונים העולים מעבודתו ומפועלו המחקרי והאינטלקטואלי של מיכאל, ובתרומתו לסוציולוגיה של ישראל. השגת תכלית זו – המבקשת לנוע בין הזיכרון האישי לבין הזיכרון המחקרי – הינה מורכבת במיוחד לאור נסיבות מותו ונושא הכנס.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה