פרספקטיבת מהלך החיים ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:00

בניין אקדמיה, קומה מינוס 1, כיתה 101

פרספקטיבת מהלך החיים

הפרספקטיבה הסוציולוגית של מהלך החיים (Life course perspective) מספקת מסגרת אנליטית לבחינת יחסי הגומלין בין דפוסים יציבים וארוכי-טווח בחיים (נתיבים) ובתוכם שינויים מובחנים ותחומי-זמן (מעברים) לבין ההקשר החברתי הרחב במסגרתם הם מתרחשים.
מחקרים היוצאים מתוך פרספקטיבה זו בוחנים, למשל, את מועדי המעברים החזויים בתרבות מסוימת (למשל גיל הפרישה); את דחיסתם או פיזורם של המעברים לאורך השנים (למשל פיזור המעברים המסמנים את תקופת הבגרות); את המעברים השכיחים והחזויים בתרבות (למשל רכישת הכשרה מקצועית בתרבות המערבית); את מידות המיסוד והמובחנות של המעברים והנתיבים השונים (למשל הבניית גיל ההתבגרות כתקופה מובחנת בחיים) ואת המשמעויות של מעברים ונתיבים אלה בקרב קבוצות חברתיות שונות.
המושב יכלול מחקרים המתמקדים בתקופות שונות במהלך החיים בהקשר הישראלי העכשווי: יוספה טביב-כליף תציג השוואה בין קבוצות אתניות ומעמדיות בהתייחס לתקופת המעבר לבגרות, פנינה דולברג וליאת איילון ידונו באופן בו בני גיל הביניים חווים תקופה זו בחייהם ומדברים אודותיה, שלומית מנור וניצה ברקוביץ ינתחו חוויות של נשים את תקופת הפרישה בהקשר לתפיסות נשיות וגבריות המובנות ב""חוזה המגדרי"", ועדית שביט תבחן ביטויי נרטיבים של זיקנה, זקנים ועלייה בתוחלת החיים בעיתונות הישראלית.
המושב ידון בשלבים שונים במהלך חייהם של ישראלים בהקשר למבנים החברתיים, הכלכליים והתרבותיים המתקיימים בישראל, ויבחן את השינויים המתרחשים במהלך חייהם לאור התמורות במבנים אלה.
מילות מפתח למושב: מהלך החיים, נתיבים, מעברים.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה