שוליות פרדוקסלית של נשים פלסטיניות משכילות בישראל ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:00

בניין אקדמיה, קומה מינוס 1, כיתה 108

שוליות פרדוקסלית של נשים פלסטיניות משכילות בישראל

רבות נכתב על שוליותן של נשים פלסטיניות בישראל, אולם מעט מאד נכתב על שוליותן של נשים משכילות המצויות במצבים פרדוקסליים בסדר האתנו-מגדרי. המושב יעסוק בניתוח שוליותן המוצלבת של נשים פלסטיניות משכילות במצבים פרדוקסליים שונים; גרושות המעוניינות להינשא בשנית, נשים הנשואות בנישואין פוליגמיים ופמיניסטיות הפועלות מתוך המסגרת הדתית-מוסלמית.
חוה זקצר תציג את שוליותן וכוחן של נשים בדוויות משכילות המצויות בנישואין פוליגמיים. היא תנתח את פרדוקס האישה המשכילה המצויה בנישואין פוליגמיים באמצעות מושג הבחירה/אי בחירה אליו נקלעות נשים משכילות וכיצד הן מבנות את זהותן השולית מחד ובעלת הכוח מאידך דרך פרדוקס זה.
מייסון ריא תנתח את שוליותן המוצלבת של נשים משכילות גרושות המעוניינות להינשא בשנית. ניתוחה מראה כיצד מעמדן של נשים משכילות גרושות מציבן בפרדוקס של בחירה. מחד, כנשים משכילות הן חופשיות לבחור את מסלול חייהן המקצועיים, אך כנשים גרושות אינן נחשבות ל'כשרות' על מנת להינשא בשנית. הן מתמרנות פרדוקס זה באמצעות שימוש בזהויותיהן כמשכילות וכאימהות על מנת לממש את בחירותיהן הזוגיות.
נאהיד שרארי תציג את פרדוקס הפמיניסטיות-המוסלמיות המנסות במציאות של שוליות פוליטית, דתית ומגדרית לחלץ נתיב של שחרור בנושאי דיני אישות. היא תנתח את פרדוקס השוליות הנובע לא רק מקרב הממסד הישראלי אלא מקרב אנשי הדת של הממסד הדתי-מוסלמי בישראל.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה