גוף, רגשות וייצוג: שולט, נשלט, מתנגד (קהילת גוף, תרבות, חברה) ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:00

מרכז מבקרים

גוף, רגשות וייצוג: שולט, נשלט, מתנגד (קהילת גוף, תרבות, חברה)

הכנס מציין 50 שנים לתחילת השליטה הצבאית והאזרחית של המדינה הישראלית על שטחים שמעבר לגבולות 1949 ועל תושביהם הפלסטינים. שליטה זו, וכן המאבקים המתחוללים בעטיה והאידיאולוגיות והנרטיבים השונים המתלווים אליה, הם בעלי השלכות מרחיקות לכת הן על החברה הפלסטינית והן על החברה הישראלית בממדיהן הרעיוניים, הכלכליים והאישיים. הכנס יבחן כיצד מערכות היחסים שבין המדינה וקבוצות שונות בחברה הישראלית לבין החברה הפלסטינית על גווניה ומוסדותיה משפיעות על שלל היבטים של החיים החברתיים, התרבותיים, הפוליטיים והכלכליים משני צדי ה"קו הירוק". כמו כן, יעסוק הכנס במורכבות הכרוכה בכך שהמונחים התיאוריים וההמשגות התיאורטיות המשמשים לאיפיון וניתוח היחסים בין שתי החברות נתונים במחלוקת עמוקה, הן בזירה הציבורית והן בשדה הסוציולוגי.
בהקשר זה, מושב קהילת "גוף, תרבות וחברה" מבקש להעלות לדיון סוציולוגי את ההשלכות של מנגנוני השליטה החזקים הללו מבחינת הגופנפש. זאת תוך התייחסות הן לגופנפש השולט, הנשלט והמתנגד בקרב הקבוצות השונות על היבטיו השונים ומשמעויותיו המגוונות: נשים וגברים ישראלים ופלסטינים, חיילים וחיילות, תושבי התנחלויות, אזרחים ישראלים ופלסטינים נפגעי שכול, טראומה ופיגועים; קשישים, צעירים וילדים בזירות השונות: בערים, במקומות היישוב, במחנות הפליטים, במחנות הצבא, בשטחים ובארץ, ובזירות נוספות: הציבורית, פוליטית, טיפולית, בעיתונות ובאמנות ועוד.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה