אילוצים, הזדמנויות ואסטרטגיות של פעולה פוליטית ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

09:00

בניין הכיכר, חדר דיונים 242

אילוצים, הזדמנויות ואסטרטגיות של פעולה פוליטית

במרחב הפוליטי פועלים שחקנים רבים, כולל סוכנויות מדינתיות, תאגידים כלכליים, ארגוני חברה אזרחית, ותנועות חברתיות. השחקנים השונים פועלים במסגרת אילוצים והזדמנויות מבניות ומאמצים מגוון של אסטרטגיות פעולה פוליטית, אשר נועדו לקדם את האינטרסים המטריאליים והרעיוניים שלהם. המושב יעסוק ביחסים בין מבנים של אילוצים והזדמנויות לבין אסטרטגיות פעולה, תוך התייחסות לזירות פעולה שונות ושחקנים מגוונים, כמו תנועות מחאה, סוכנויות רגולטוריות, ארגוני עובדים, ארגוני זכויות ויזמים אידיאולוגיים. גיוון זה יאפשר לחשוב במונחים השוואתיים על תצורות שונות של קשרים בין תנאים מבניים לבין פעולה פוליטית.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה