הכלכלה הפוליטית של הכיבוש ב:מיני מליאות ב:יום ג'


ג

10:45

אולם קנבר

הכלכלה הפוליטית של הכיבוש

המושב יבחן את הכלכלה הפוליטית של הכיבוש מזוויות שונות. גדי אלגזי יציע כמה מחשבות ראשוניות על הכלכלה הפוליטית של הכיבוש הנוגעות לטענה הרווחת, שמעבר לקו הירוק קמה "מדינת רווחה" נפרדת, לממדים הכלכליים של מהלכים בטחוניים לכאורה ולשאלת ההגמוניה הנמשכת של "גרעין שליטה" קולוניאלי-התיישבותי. יוסף זעירא יראה כי הכיבוש נמשך משום שעלותו לא גדולה, בעוד עלות סיומו לטווח הקצר היא גבוהה. ענת מטר תוסיף לטעון הכלכלי סקירה של זירות שבהן אנשים פרטיים, מוסדות ציבוריים וקופת המדינה מרוויחות מהכיבוש. דותן לשם ידון בלקחי שלושת ההרצאות.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה