המופע של השלטון הצבאי של ישראל בשטחים ב:מיני מליאות ב:יום ג'


ג

10:45

אולם נוידרפר

המופע של השלטון הצבאי של ישראל בשטחים

חמשת עשורי השליטה של ישראל באמצעות ממשל צבאי על שטחי הגדה המערבית ועזה, הניבו מחקר ושיח אקדמי בתחומים שונים. דיפלומטיה ותהליכים בינלאומיים, משפט, מדיניות ישראל בשטחים וההתנגדות הפלסטינית לשלטון הכיבוש. בעשור האחרון, נוסף גם מחקר על טכנולוגיות השליטה הקונקרטיות על היומיום של פלסטינים בישראל.
באירוע הזה, ננסה להבין כיצד חמשת העשורים של השליטות הצבאי בשטחים יצרו תרבות פוליטית, עולם דימויים ופרקטיקות של זהות ולגיטימציה. נעשה זאת על ידי התמקדות במופעים הפרפורמטיבים של השלטון והאופן שבו דימויים הופכים את המציאות בשטחים, העובדות, הפרקטיקות, הסבל והיומיום לבלתי רלוונטים מחוץ לשיחה על זהות ולגיטימציה המתקיימת בחברה בישראל. כיצד המופעים של הכיבוש במשפט ובביורוקרטיה, במרחב ובדימויים ויזואלים מייצרים תרבות פוליטית שבה "הכיבוש" הוא מובן מאליו? איך אפשר להסביר הניתוק בין השיחה על הכיבוש בתרבות הפוליטית בישראל לבין האירועים המתרחשים יום יום?

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה