סדנת היכרות עם הסקר החברתי האירופאי ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

17:00

בניין הכיכר, כיתה 104

סדנת היכרות עם הסקר החברתי האירופאי

סדנה לחוקרים, תלמידי מחקר ותלמידי מ.א. הכותבים תזה הכוללת היכרות עם הנתונים מישראל ואפשרויות השימוש בנתונים לצורכי מחקר. הסקר החברתי אירופאי ) ESS ( הינו פרויקט תשתית במדעי החברה שנועד לקדם מחקר והוראה ומדיניות ציבורית. מטרתו ליצור בסיס נתונים על עמדות, ערכים והתנהגויות והשינויים בהם לאורך זמן. ביזמת האקדמיה הלאומית למדע הצטרפה ישראל לסקר והשתתפותה מנוהלת על ידי משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל. הסקר נערך מדי שנתיים מאז שנת 2002 ומאפשר השוואה לאורך זמן, כמו גם השוואה בין מדינות. שאלון הסקר החברתי אירופאי כולל למעלה מ- 400 שאלות. הוא מקיף נושאים רבים העשויים לעניין חוקרים בתחומי מחקר שונים כגון מדע המדינה, מדיניות ציבורית, סוציולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, תקשורת, חינוך, עבודה סוציאלית, לימודי עבודה וכלכלה. הסקר כולל שאלות ליבה בנושאים כמו עניין בפוליטיקה, הון חברתי, ואמון במוסדות, אפליה, תחושת רווחה סובייקטיבית, ערכים אנושיים בסיסיים, עמדות כלפי הדרה חברתית, דת, זהות )אתנית ואזרחית(, חשיפה לאמצעי תקשורת שונים ושימוש בהם. בנוסף כולל השאלון שאלות בנושאים מתחלפים הכוללים: עמדות כלפי הגירה, מעורבות אזרחית ודמוקרטית, עבודה, משפחה ורווחה, גילנות, עמדות כלפי מדינת הרווחה, אמון במערכת, החוק והמשפט הפלילי, הבנה והערכה של הדמוקרטיה, רווחה אישית וחברתית, אי שוויון בבריאות והגורמים לו. הסקר כולל גם מידע דמוגרפי חברתי מפורט )כולל השכלה ותעסוקה( על הנחקר, בת/בת הזוג - וההורים.

הרצאות
  • אין הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה