קולוניאליזם התיישבותי וישראל/פלסטין: מבט עכשווי ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

17:00

בניין הכיכר, כיתה 105

קולוניאליזם התיישבותי וישראל/פלסטין: מבט עכשווי

בשנים האחרונות הולכת ומתפתחת הספרות והדיונים סביב המושג התיאורטי קולוניאליזם התיישבותי (settler colonialism) בדיונים אלה המקרה הישראלי נידון בהרחבה, כאחת הדוגמאות של אותה תופעה. המושג נועד להבחין בין קולוניאליזם התיישבותי, בו מתיישבים אירופאים דוחקים את האוכלוסייה המקורית מהקרקע באמצעות גירוש או חיסול, לבין קולוניאליזם אחר, או מעצמתי, המבקש לנצל את את אומרות הטבע וחומרי הגלם במדינות אחרות, כוח העבודה זול של האוכלוסייה המקומית, ומאוחר יותר את כוח הקנייה שלה, ולעיתים רק שימוש במיקום האסטרטגי של מדינות שונות. אחת ההבדלים היסודיים הוא בשאיפת הקולוניאליזם ההתיישבותי להקים "חברת מהגרים" להיהפך למדינת לאום "נורמלית" בעקבות הטיהור האתני המלא או החלקי. הקולוניאליזם המעצמתי לעומת זאת איננו מבקש לדחוק את האוכלוסייה המקומית, וגם איננו שואף לכונן מדינה עצמאית השולטת על משאביה. לכן הקולוניאליזם המעצמתי שולט ישירות במנגנון המדינה, אך לעתים גם מסתלק עם השתנות הנסיבות ויחסי הכוח הבינלאומיים.
במושב זה אנחנו מבקשים לבחון את המאבק היהודי ערבי בארץ היום בהקשר למושג קולוניאליזם התיישבותי האם ניתן לאמץ את המושג לתיאור ההתפתחויות משני צידי הקו הירוק? כיצד ניתן להסביר את השילוב של העשורים האחרונים בין קולוניאליזם התיישבותי ונאו ליברליזם? האם מדובר כאן בתופעה חדשה? מה מקומה של הדת בקולוניאליזם והתיישבות בארץ היום?

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה