מגדר, פמיניזם וניאו-ליברליזם - בעקבות ספרה של חדוה ישכר "צומת יולי 1985: הרהור פמיניסטי בעקבות תכנית החירום לייצוב המשק" ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

17:00

בניין הכיכר, כיתה 008

מגדר, פמיניזם וניאו-ליברליזם - בעקבות ספרה של חדוה ישכר "צומת יולי 1985: הרהור פמיניסטי בעקבות תכנית החירום לייצוב המשק"

המושב יציג זוויות שונות לבחינת המפגשים שבין עולם העבודה והכלכלה הניאו ליברלית לבין מגדר ופמיניזם. זווית אחת בוחנת את המפסידים ואת המרוויחים מהניאו- ליברליזם. כאן הפרויקט המחקרי עוסק באיתור האופנים בהם כלכלה זו, כמו כל כלכלה אחרת למעשה, ממוגדרת במהותה ולכן גם יש לה השלכות שונות על גברים ועל נשים, או נכון יותר - על נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות. השלכות אלה מקורן הן בשינויים מבניים במסגרתם מוסדות נחלשים ואחרים מתחזקים והן כתוצאה ישירה של התמורות בשוק העבודה. זווית נוספת שהחלה לעורר עניין רב לאחרונה היא זו העוסקת בחיבורים השונים האפשריים שבין פמיניזם לניאו ליברליזם. האם אנו עדים לקואופטציה של התנועה הפמיניסטית ושל הרעיונות הפמיניסטיים בידי הניאו ליברליזם, במילים אחרות, הילכו השניים יחדיו בלתי אם נועדו? האם ניתן לייצר ביקורת פמיניסטית מתוך הכלכלה הניאו ליברלית, תוך שימוש בכלים שלה או שלשם כך יש לייצר או לדמיין נקודה ארכימדית מחוצה לה? האם נשים הנכנסות ללב ליבה של המערכת, לתוך לוע הארי כאשר הן מצוידות בכלים ובשפה המתאימים, כלכלניות למשל, יכולות להציע דרכים אלטרנטיביות לחשיבה ולפעולה כלכלית? המושב יעסוק בכל השאלות האלה כאשר כנקודת מוצא והשראה ישמש ספרה של חדוה ישכר "צומת יולי 1985: הרהור פמיניסטי בעקבות תכנית החירום לייצוב המשק".

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה