מפגשים ממוגדרים עם המדינה ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

17:00

בניין אקדמיה, קומה מינוס 1, כיתה 101

מפגשים ממוגדרים עם המדינה

המחקר הסוציולוגי מראה כבר זמן רב שהמפגשים עם המדינה תמיד ממוגדרים. טענה זאת קיבלה חיזוק משמעותי בעקבות המשגה חדשה של אזרחות (מדינתית וגלובלית) שהתפתחה בשני העשורים האחרונים. המשגה זו מציעה לא לראות אזרחות מלמעלה כמכלול של זכויות וחובות, אלא לבחון אזרחות מלמטה, מהפרספקטיבה של האזרחית, בתור lived experience. תפישה זו של אזרחות תדגיש את מקומן של חוויות יום יומיות המתרחשות ב"אזורי המגע" (contact zones) בין האשה למוסדות המדינה, שבמרכזן תפישות של זהות ושייכות. ככזו, אזרחות מקבלת ביטוי בגוף, רגשות, תודעה והתנהגות של האזרחית.
במושב זה נשאל, למשל, כיצד מכוננת האזרחות של אשה ממעמד נמוך מול זו של אשה ממעמד בינוני במפגשן עם מוסדות מדינת הרווחה? איך נחווית האזרחות על ידי נשים כשמוסדות המדינה פולשים לתחום הפרטי שלהן, כמו למשל באמצעות פסיקות בית הדין הרבני? ואיך מעוצבת האמהות והשייכות של נשים מהגרות עבודה החיות בין שתי זירות מדינתיות שונות?
המושב בוחן אם כן מפגשים של נשים עם המדינה ומוסדותיה בישראל. מטרתו לדון בחוויות יום-יומיות של אזרחות, כפי שהן נחות על ידי נשים מקבוצות שונות (כולל נשים שאינן אזרחיות באופן פורמלי), ובאתרי מדינה שונים כגון מדינת הרווחה, מערכת המשפט, משרד הפנים, הצבא ועוד.
המושב כולל שלוש הרצאות ודיון של מארגנות המושב.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה