דמוגרפיה ודפוסי פריון, גודל משפחה ותחלואה (קהילת דמוגרפיה) ב:מושבים מקבילים ב:יום ג'


ג

17:00

בניין הכיכר, חדר דיונים 242

דמוגרפיה ודפוסי פריון, גודל משפחה ותחלואה (קהילת דמוגרפיה)

המושב יעסוק בסוגיות שונות מתחום הדמוגרפיה. שתי הרצאות במושב קשורות לסוגיות של פריון ומשפחה. הרצאה אחת עוסקת בהשפעת הקרבה להורים על רמת פריון של ילדים בוגרים וההרצאה השנייה בוחנת משפחות גדולות בארה"ב במבט קוהורטי. את המושב חותמת הרצאה בנושא מצב הבריאות בישראל והקשר שלו לתהליכים חברתיים וכלכליים לאורך השנים. במסגרת הדיון במושב זה תהייה התייחסות להשלכות מלחמת 67 על סוגיות דמוגרפיות בחברה הישראלית.

הרצאות

לא בטוחים אם אתם רשומים באגודה?

מייל  
האגודה הסוציולוגית הישראלית האוניברסיטה הפתוחה רעננה
חזרה למעלה